Faglig læsning

Faglig læsning er meget oppe i tiden. Vi har en masse forskningsbaseret viden, der viser, at det er vigtigt at arbejde med faglig læsning i alle fag – udfordringen er bare at få skabt nogle gode hverdagsrutiner herfor.

Hensigten med denne side er at lave et samlingssted for såvel konkrete idéer som teoretiske overvejelser for, hvordan vi kan hjælpe kursister til at blive bedre læsere 🙂

At være en “bedre læser” vil sige, at man kan forstå, det man læser – eller sagt med Elbro og andres definition: “at man kan genskabe et forestillingsindhold på basis af en identifikation af tekstens ord og forhåndskendskab til tekstens begrebsverden.”

At arbejde med forskellige læsestrategier er at arbejde frem mod bedre læseforståelse.