Elaboreringsstrategier

Benyttes til at gøre teksten mere meningsfuld, ved at den nye information bearbejdes, uddybes, videreudvikles, beriges eller forædles i lyset af den viden, læseren har i forvejen. Eksempler på elaboreringsstrategier kan være at bruge en analogi for at forstå noget, altså at man sammenligner det nye med noget, man kender godt fra før, at eksemplificere, at inddrage relevante, personlige erfaringer og at gennemtænke, hvilke praktiske konsekvenser en teoretisk beskrivelse kan have. (Bråten, 2008)

  • Kan jeg nævne eksempler på det, de her skriver?
  • Hvilke personlige erfaringer har jeg med dette emne/synspunkt?
  • Hvordan ser verden ud – eller VIL verden se ud, hvis det var sådan her?
  • Samtaler om ligheder og forskelle på det læste og det vi ved i forvejen.
  • Beskriv med egne ord – mundtlig eller skriftlig, hvilke konsekvenser denne viden vil have for nogle/emnet/dig? (eller andre).
  • Stille spørgsmål
  • VØL-model
  • Venn-diagram