Hukommelsesstrategier

Disse strategier bruges for at repetere eller gentage information i teksten, for eksempel ved at læse et afsnit igen flere gange eller gentage eller skrive dele af teksten af (nøgleord, definitioner, fraser, sætninger osv.) ordret (eller næsten ordret) for at forsøge at memorere indholdet. (Bråten 2008)

Aktiviteter:

  • Referat
  • Resume
  • Genfortæl det læste for dig selv – du kan evt. optage det som en lydfil på din telefon.
  • Understregning af vigtige formulering
  • Notering af nøgleord – Lav evt. ordkort, som du kan genfortælle det læste ud fra.
  • Lav evt. lister med nøgleord.
  • Snak om hovedindholdet af teksten med en anden person.
  • Skriv en opsummering af vigtige dele af teksten. Brug dine egne ord, ord du forstår helt 🙂
  • Tegn din viden
  • Find videoer på Youtube.com – og gem links dertil på en side – fx i OneNote.