Læseguides

En læseguide er et redskab, læreren kan bruge til at guide/stilladsere elevernes læsning af faglige tekster. En læseguide formulerer det faglige udbytte eleverne skal opnå ved læsningen og det fortæller, hvad de skal rette deres opmærksomhed og mentale aktivitet mod i teksten for at opnå dette udbytte.

En læseguide kan beskrive, hvad eleven skal tænke over/gøre før læsningen og under læsningen. En læseguide tilpasses hver enkelt tekst.

  • Før du læser : Læseformål, check faglige begreber, husk infobokse
  • Mens du læser: Hvilke eksempler nævnes? dine erfaringer? / skriv med dine egne ord, organiser, tænk efter, læs og skriv, skimmelæs og tænk efter, tjek din forståelse..

Det er vigtigt at bruge den samme skabelon til læseguiden hver gang, så eleven bliver helt fortrolig med dette.

(Læseguide – hvad, hvorfor og hvordan, Jesper Bremholm 2015)