Organiseringsstrategier

Bruges for at forbinde, gruppere eller ordne information eller idéer, som præsenteres i teksten, for eksempel ved at tegne begrebskort, lave sammenfatninger og forsøge at skaffe sig overblik over indholdet i teksten. (Bråten, 2008)

Aktiviteter:

  • Tankekort, mindmap
  • Over- og underbegreber – sæt den nye viden ind i en større sammenhæng. 
  • Lav en skitse over handlingen, situationen.
  • Hvor kan denne viden lægges i langtidshukommelsen, så den er til at finde igen? Under andet du ved fra dette årstal, under berømte personer, du kender, – find “hylder” i din hukommelse, kategorier – sorter og ryd op i din viden !!
  • To- eller flere kolonne-notater
  • Tidslinje
  • Årsag – virkning