Overvågningsstrategier

Bruger læseren for at tjekke eller evaluere sin egen forståelse under læsningen, for eksempel ved at spørge sig selv, om han eller hun virkelig forstår det læste. Det kan resultere i, at læseren bekræfter sin forståelse af teksten og går videre på samme måde. Hvis læseren derimod finder ud af, at forståelsen er mangelfuld, kan han eller hun for eksempel bestemme sig til, at den strategiske indsats skal intensiveres, eventuelt ved at benytte andre strategier til at organisere og elaborere information end dem, han eller hun hidtil har satset på. (Bråten, 2008)

  • Spørg dig selv, om du kan forstå det, du læser
  • Læg mærke til om du “falder ud af teksten” – og hvorfor.
  • Hvis det viser sig, du synes stoffet er uinteressant/kedeligt, men du alligevel skal lære det, overvej så, hvilken strategi/aktivitet du skal bruge udover læsning.